Pro média

MÉDIA A AKREDITACE

O novinářskou akreditaci je možné zažádat u PR manažerky Martiny Kramerové, a to telefonicky (605989721)nebo emailem (m.kramerova@hclitomerice.cz).

V případě kladného vyřízení bude připravena celosezónní / jednorázová akreditace k vyzvednutí po domluvě na recepci Kalich Areny nebo na pokladně ve Švermově ulici. Při převzetí akreditace je nutno předložit platný novinářský průkaz nebo doklad totožnosti.

Akreditace je určena výhradně osobě, na kterou je vystavena. Zakazuje se zapůjčování osobám jiným. Akreditace opravňuje přístup do zón, které jsou uvedeny na zadní straně karty. Ztrátu či poškození akreditace nahlaste na email m.kramerova@hclitomerice.cz. Jakékoliv zneužití akreditace nebo porušení ustanovení bude mít za následek okamžité odebrání akreditace.

Vstup a pravidla v Kalich Areně: Vstup na stadion bude umožněn hlavním vchodem, VIP vchodem nebo vchodem u recepce po předložení platné akreditace a doložení potvrzení „o bezinfekčnosti“, a to jednou z následujících čtyř možností:

(1) absolvování PCR testu v posledních 7 dnech

(2) absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách

(3) laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní

(4) alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní. Potvrzení nemusí být vytisknuté, stačí ho načíst ve svém mobilním telefonu.

Respirátory a opatření: Po celou dobu přítomnosti v Kalich Arene je nutné mít nasazenou ochranu dýchacích cest (respirátor alespoň třídy FFP2). Je nutné respektovat pokyny pořadatelské služby a zaměstnanců klubu, zároveň dodržovat veškerá platná nařízení i protiepidemiologická opatření.

Pozápasové rozhovory: Budou probíhat pouze osobně v útrobách Kalich Areny, a to za dodržení výše uvedených pravidel, zejména ochrany dýchacích cest.