Povrly 2020/2021: Mládež několik měsíců trénovala venku, s Povrly se nyní loučí

Zveřejněno 01.03.2021 | Martina Kramerová
Mládež Stadionu měla v uplynulých měsících jedinečnou možnost trénovat na venkovní ledové ploše v Povrlech, kde v závislosti na vládních opatřeních probíhaly týmové či individuální tréninky. Ty však nyní končí. Důvodem jsou stoupající teploty, kvůli kterým se značně zhoršuje kvalita ledu. Ledová plocha se proto rozpouští.

Mladí kališníci mohli i navzdory vládním opatřením v uplynulých týdnech a měsících trénovat na ledě. Pro potřeby klubu byla upravena venkovní ledová plocha v Povrlech u Ústí nad Labem, kterou Stadion využíval k týmovým i individuálním tréninkům mládeže.

Kvůli stoupajícím teplotám a zhoršující se kvalitě ledu bylo rozhodnuto, že tréninky skončí a ledová plocha bude rozpuštěna. Klub by rád poděkoval vedení obce Povrly, jmenovitě pak panu starostovi Pavlátovi, správci majetku obce panu Fialovi a všem lidem odpovědným za provoz sportoviště, dále pak rodičům, prarodičům a dalším, kteří zajistili dopravu a servis pro děti. V neposlední řadě patří velký dík i trenérům a dětem, které po celou dobu horlivě trénovaly a snažily se zlepšovat. Děkujeme!

V Povrlech probíhaly jak individuální, tak týmové tréninky. Vždy v závislosti na momentálních vládních opatřeních.

Povrly 2020/2021.

Zajímavé tréninky měli trenéři připravené i pro brankáře.

Když to bylo možné, potkávaly se v Povrlech větší tréninkové skupiny.

Na trénincích nechyběli ani nejmenší kališníci.

Trenéři se snažili s dětmi pracovat na různých hokejových dovednostech.

Tréninky v Povrlech probíhaly od rána do večera, a to za jakéhokoliv počasí.

Tréninky v Povrlech v sezoně 2020/2021.