Aktualizováno: Mimořádně! Reakce klubu na opatření vlády

Zveřejněno 11.03.2020 | Martina Kramerová
Stadion reaguje na výjimečná opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobená novým koronavirem SARS-CoV-2. Týká se především harmonogramu Kalich Areny a fungování mládežnických týmů. O osudu Chance ligy jednaly kluby ve středu. Oproti extralize, která se prozatím do 29. března přerušuje, se zástupci týmů první ligy nedokázali dohodnout. A tak se situací bude zabývat čtvrteční schůze výkonného výboru ČSLH.

Reakce na mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobená novým koronavirem SARS-CoV-2

Dovolujeme si Vás informovat o reakci klubu HC Stadion Litoměřice, z. s. na mimořádná opatření ze dne 10. 3. 2020.

Na základě dohody s provozovatelem Kalich Areny (dále jen „sportoviště) bylo rozhodnuto následovně:

1) utkání 6. + 8., 9. tříd s Bílinou se dne 11. 3. 2020 neuskuteční,

2) o dalších oficiálních utkáních bude rozhodnuto dodatečně,

3) bude upraven rozpis tréninkových jednotek, přístup na sportoviště bude umožněn pouze 30 minut

před daným tréninkem a je povinností hráčů a trenérů zajistit opuštění sportoviště do 30 minut od ukončení tréninkové jednotky,

4) na sportoviště nebude umožněn přístup rodičům a doprovodu – ani před, v průběhu a po skončení tréninkové jednotky, případně utkání (toto se nevztahuje na členy realizačních týmů jednotlivých mužstev, na rodiče a doprovod hráčů r. 2011 a mladších, kteří se účastní vlastní tréninkové jednotky své věkové kategorie – žádáme však, aby se rodiče hráčů r. 2011 a mladších dostavili na tréninkové jednotky v minimálním nutném počtu a v průběhu tréninku se nezdržovali v prostorách sportoviště),

5) na sportovišti nebude klub organizovat žádná utkání ani turnaje, které nejsou zaneseny v oficiálním rozpisu soutěží Českého svazu ledního hokeje,

6) rodiče či zákonné zástupce vyzýváme k tomu, aby své děti nezapojovali do tréninkového a zápasového procesu, pakliže děti navštívily v uplynulých 14 dnech státy Itálie, Jižní Korea, Čína či další oblasti s rozšířeným výskytem COVID-19, k tomu bude také připraven oficiální formulář ze strany města Litoměřice.

Očekáváme, že se situace bude nadále vyvíjet a dojde k dalším změnám v tomto dokumentu. Děkujeme všem za respektování nastalé situace.