11. 5. 2023 | Martina Kramerová

Individuální dovednosti a zápal do hry, na tom jsme se snažili pracovat, říká trenér mládeže Janoušek

Trenér Jakub Janoušek přišel do klubu před minulou sezonou a okamžitě se aktivně zapojil do výchovy mladých hráčů. Navíc působil i jako jeden ze tří vedoucích trenérů pro mládežnické kategorie. Na čem se se svými svěřenci snažil nejvíc pracovat, jak zhodnotil nedávno skončený uplynulý ročník a jaká pro něj byla zkušenost na lavičce A týmu?

V klubu za sebou zatím máte první sezonu? Jaká pro vás z pohledu práce s mládeží byla?

Rozhodně pozitivní. Bylo skvělé sledovat, jak se nám podařilo většinu hráčů zapálit do práce s detailem při tréninku dovedností. Myslím, že všichni udělali velký krok kupředu a už se těším, až na to všechno navážeme v další sezóně.

V uplynulém soutěžním ročníku jste působil v roli vedoucího trenéra pro 5.-8. třídu. Jak byste ho v rámci těchto kategorií zhodnotil?

Myslím, že všechny kategorie udělaly velký posun v individuálních dovednostech. Ačkoliv to byla první sezóna po covidových opatřeních, tak jsme vlivem marodky byli nuceni (s výjimkou 5.třídy) některá utkání odkládat, což samozřejmě nebylo zcela ideální, ale myslím, že se s tím všechny týmy popraly statečně.

Projev jednotlivých týmů se dá rozložit na herní a výsledkový. Jaký byl u vašich svěřenců?

Při hodnocení herního projevu musím kategorie rozdělit na dvě skupiny, jelikož u 5. a 6. třídy dbáme ve hře týmu především na individuální řešení jednotlivých herních situací, přičemž hrají hlavní roli právě individuální dovednosti a schopnost jejich uplatnění v utkání, což hodnotím u těchto dvou kategorií velmi pozitivně. Myslím, že si za uplynulou sezónu každý hráč vybral z široké škály dovedností, kterým jsme se v trénincích věnovali, prvky, jež vyhovovaly jeho hernímu stylu a snažil se je využívat při hře. V kategoriích 7. a 8.třídy se hráči více zaměřují na herní kombinace, což vyžaduje daleko širší úhel pohledu na hru, ovšem opět musím být při hodnocení pozitivní, ačkoliv nutno dodat, že všechny hráče čeká v další sezóně plno prvků, které budou dále zdokonalovat.

Pokud bych se měl zaměřit na výsledky, tak si myslím, že tím nejlepším výsledkem ročníku 2012 a 2011 jsou právě individuální dovednosti, u kterých jsme zaznamenali velký progres u všech hráčů. Ročníky 2010 a 2009 jsou aktuálně ve věku, kdy hodně hráčů zaznamenává prudkou akceleraci v růstu, a ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, ovládnout tělo, které se velmi rychle mění, není vůbec nic jednoduchého a vyžaduje to spoustu práce na rozvoji koordinačních schopností, za niž musím nejen hráče, ale i trenéry velmi ocenit.

Mluvil jste o individuálních dovednostech hráčů. Byl to hlavní cíl, na kterém jste se snažili pracovat?

Ano, byly to hlavně individuální dovednosti, a také zápal do hry, což je samozřejmě dlouhodobá činnost, která by měla hráče doprovázet celou kariéru. Na individuální dovednosti nahlížím jako na základní stavební kámen každého sportovního výkonu, a když se podíváme na vývoj ledního hokeje v posledních desetiletích, tak si myslím, že je evidentní dominance dovednostně dobře vybavených jedinců, a že právě dovednosti budou hrát čím dál větší roli při uplatnění hráče v utkání – tudíž považuji za nezbytné se těmto činnostem věnovat v jakékoliv kategorii.

V čem naopak v uplynulé sezoně vidíte rezervy?

V uplynulé sezóně jsme se hodně věnovali činnostem v tréninkovém procesu, což samozřejmě máme v plánu i do budoucna, ovšem chceme se i více zaměřit na osobnost hráče, popř. na jeho sociální dovednosti. V tomto prozatím vidím rezervy.

Kromě vás byli v klubu ještě další dva vedoucí trenéři určitých kategorií. Jak mezi vámi fungovala spolupráce?

Díky tomu, že si v této trojici velmi dobře rozumíme, myslím, že uplynulá sezóna proběhla vcelku hladce. Všechna řešení se ideálně rozložila mezi tři lidi a byl tak prostor věnovat se každé problematice více dopodrobna.

Objevoval jste se i na lavičce A týmu, snažil jste tam inspirovat i pro práci s mládeží? Třeba jak děti namotivovat či inspirovat?

Koučování v dospělém a mládežnickém hokeji (minimálně do kategorie dorostu) je zcela odlišnou profesí. Já jsem hrozně rád, že jsem tuhle příležitost, která naopak motivuje mě, dostal. Samozřejmě určitý vliv mé působení u A-týmu na mládež má – především v tom, že vím, co se v profesionálním hokeji aktuálně řeší a na co se kdo zaměřuje. Mohu si tak udělat obrázek právě o tom, kam tento sport směřuje či jaké atributy hráče budou v budoucnu zásadní. V tréninku tomu pak mohu dát patřičnou pozornost. S tím vším mi pomáhají i názory a cenné zkušenosti všech trenérů A-týmu.

Uplynulá sezona je minulostí a blíží se další. S jakými cíli do ní na startu suché půjdete?

Cíl je zcela prostý – naučit hráče co nejvíc dovedností, předat jim mnoho zkušeností a být nápomocen v hokejové kariéře každému, kdo o to projeví zájem.