Kontrola nenašla žádné nedostatky

Zveřejněno 21.07.2017 | Klub
Stejně jako každý rok, tak i na konci minulé sezóny proběhla veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byla kontrola účelnosti a efektivnosti vynaložených finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice na rok 2016. Výsledkem této kontroly je, že ze strany Stadionu byly dodrženy podmínky stanovené ve smlouvě o dotaci.
audit audit