Otevřený dopis prezidenta ČSLH Tomáše Krále

Zveřejněno 26.05.2015 | Miroslav Kejmar
Otevřený dopis, ve kterém reaguje prezident ČSLH Tomáš Král na vyjádření věhlasného trenéra doktora Luďka Bukače.

Vážený pan

PhDr. Luděk Bukač 

Praha 25. května 2015

Vážený pane doktore,

se zájmem a pochopitelně i s velkým znepokojením jsem si v některých sdělovacích prostředcích přečetl Vaše vyjádření, týkající se případů korupce v našem mládežnickém hokeji. Musím říci, že mě překvapila, mimo jiné toho z důvodu, že jsme spolu v poslední době několikrát osobně hovořili, aniž byste cokoli podobného zmínil nebo naznačil.

Chtěl bych Vás ujistit, že ČSLH je připraven v podobných případech velmi razantně zakročit, a to včetně spolupráce s orgány činnými v trestním řízení nebo soudních žalob. Dovoluji si Vás proto oficiálně požádat, abyste nás o konkrétních případech korupce na klubové či reprezentační úrovni, o kterých jste se dozvěděl a na které se ve Vašich vyjádřeních odvoláváte, informoval a poskytl nám k nim podrobnější informace. Mohu Vám slíbit, že ČSLH v nich neprodleně zahájí šetření a na jeho základě vyvodí důsledky.

Jsem, vážený pane doktore, přesvědčen, že jako osobnost s velkým renomé a autoritou nám v tomto směru můžete výrazně pomoci, aniž byste se musel obávat negativních dopadů, kterými se jinak často zaštiťují anonymní zdroje. Spolu se systémovými změnami, na kterých pracujeme nebo které připravujeme, nám tak pomůžete danou problematiku – pokud v takovém rozsahu, jak naznačujete, skutečně existuje – efektivně, koncepčně a nekompromisně řešit.

Nad rámec žádosti a pro přesnější představu „jak to v praxi chodí“ bych Vás chtěl informovat, že řadu anonymních upozornění na údajné korupční ovlivňování nominace jsem obdržel i v případě mládežnických reprezentací, které v minulosti vedl Váš syn. Netřeba dodávat, že jsem je považoval za absurdní a naložil s nimi jako s jinými anonymními, reálná fakta a údaje postrádajícími informacemi. I to je jeden z důvodů, proč si Vás dovoluji požádat o spolupráci a o uvedení konkrétních případů, z nichž Vaše závěry vyvozujete.

S pozdravem

Tomáš Král

prezident

Český svaz ledního hokeje