Projekt s Nadací ČEZ úspěšně zakončen

Zveřejněno 14.3.2017 |
Na konci sezóny 2016/17 byl ukončen projekt Podpora rozvoje mládežnického hokeje na Litoměřicku, který byl podpořen Nadací ČEZ částkou 500.000 Kč. Dalších 300.000 Kč zajistil z vlastních zdrojů klub.

V rámci realizace projektu byly dětem zajištěny tréninkové i zápasové dresy a jiné sportovní vybavení, zajištěni byli také profesionální trenéři mládeže či dětem bylo umožněno využívat špičková tréninková sportoviště v rámci pravidelného tréninku a soustředění, v rámci projektu pokračovala také výuka bruslení pro děti z litoměřických mateřských škol pod vedením profesionálních trenérů klubu.

Vedení klubu nyní připravuje závěrečnou zprávu a vyúčtování celého projektu pro Nadaci ČEZ, jejíž výrazná podpora umožnila uskutečnění celého projektu.